Politică cookie-uri

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Data ultimei actualizări: 05.05.2021

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “GDPR”).
Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.
1. Cine suntem noi
Această Politică de confidențialitate se aplică site-ului https://hainedragalase.ro/, deținut de SC SABIMAR KIDS SRL, cu sediul în Ungheni, nr 118/c, Jud Mureș, având nr. înregistrare ONRC J26/152/2018, CUI 38796643.
Pentru orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: gdrp@hainedragalase.ro.
2. Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate
Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă înregistraţi pe site-ul nostru, personalizați produsele selectate, plasaţi o comandă, vă abonați la newsletter-ul nostru, completați un formular disponibil pe site sau ne contactați prin email.
În contextul comercializării produselor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresă de livrare și/sau de facturare, adresă de e-mail, număr de telefon.
În cazul în care optați pentru plata online, din motive de securitate, noi nu avem acces la modalitățile dumneavoastră de plată (detalii cardului, detaliile contului bancar). Pentru efectuarea plăților online folosim serviciile următorilor procesatori de plăți:__________________________
Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment.
Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați https://hainedragalase.ro/politica-cookie-uri/.

3. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor dumneavoastră
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
3.1. Comercializarea produselor noastre:
• Crearea și administrarea contului pe site;
• Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
• Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunurile achiziționate, inclusiv returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform prevederilor legale;
• Asigurarea serviciilor de suport cu privire la comenzile dumneavoastră;
Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră în aceste scopuri este cel al încheierii și executării unui contract cu dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
3.2. Marketing:
Pentru a vă informa cu privire la cele mai bune oferte privind produsele noastre dorim să vă putem trimite comunicări comerciale prin email.
Temeiul legal al prelucrării datelor în acest scop îl constituie consimțământul dumneavoastră oferit în prealabil. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul oferit, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul fiecărei comunicări primate.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comerciala. Vă asigurăm că luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.
3.3. Apărarea intereselor noastre legitime:
• Măsuri de protecție a site-ului și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice,
• Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare;
• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri, pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră;
Temeiul legal al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți constant serviciile și a proteja activitatea comercială. În acest sens, ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
4. Care este durata prelucrării datelor dumneavoastră
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate doar atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale, în fiecare caz în parte.
În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic (cu titlu exemplificativ a fotografiilor utilizate în personalizarea produselor selectate), cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:
• Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu legislația fiscală românească, care prevede obligația păstrării/documentării datelor personale între doi și zece ani.
• Păstrarea datelor care pot servi ca probe în eventuale dispute sau litigii, în conformitate cu termenele limită de prescripție aplicabile. Aceste termene de prescripție pot avea o durată de până la 10 de ani, deși în mod curent perioada este de trei ani.
5. Regimul transferurilor internaționale
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.
6. Cine poate avea acces la datele dumneavoastră
În conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și a unor angajamente de confidențialitate, în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre față de dumneavoastră, putem oferi acces furnizorilor de servicii de curierat, de plată/bancare, IT, juridice, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea transmite anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
7. Măsuri de protecție și garanții
SC SABIMAR KIDS SRL implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Sunt utilizate metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
8. Drepturile persoanei vizate
În limitele și condițiile prevăzute de GDPR, fiecare persoană vizată își poate exercita dreptul:
• de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului;
• de acces la date în conformitate cu articolul 15 GDPR;
• de rectificare a datelor în conformitate cu articolul 16 din GDPR;
• de ștergere a datelor în conformitate cu articolul 17 GDPR;
• să stabilească restricții de prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 18 GDPR;
• la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR;
• să se opună prelucrării, în conformitate cu articolul 21 GDPR;
• de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pre prelucrarea automata, în conformitate cu articolul 22 GDPR;
Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: gdrp@hainedragalase.ro.
Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactată la adresa: http://www.dataprotection.ro/. Fără a vă afecta dreptul de a depune o plângere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice nemulțumire pe cale amiabilă.